10.03

Menentukan bilangan numerik

teman2 tahu bilangan numerik atw nama lain bilangan bulat.... ( klu tak salah ))

contoh bilangan numerik tu 1,2,4,5, pokoknya semua yang bulat,, artinya tidak ada koma,,, 0,6 0,7 tu baru bukan numerik,,, klu dalam matematika itu disebut dengan pecahan, pi klu dalam pemrograman itu namanya bilangan double, float..

source cod menentukan bilangan numerik adalah

import javax.swing.JOptionPane;

public class Numerik {
public static void main(String[] args) {
String bil = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan bilangan:");
String pesan = isNumeric(bil) ? "numerik" : "bukan numerik";
JOptionPane.showMessageDialog(null, bil + " adalah " + pesan);
}

static boolean isNumeric(String str) {
char[] c = str.toCharArray();
boolean flag = true;
for(int i = 0; i < c.length; i++) {
if(!Character.isDigit(c[i])) {
flag = !flag;
break;
}
}
return flag;
}
}

0 komentar: